İzmit Bakıcı

İzmit Bakıcı

İzmit Bakıcı | Müşteriler telefon ve mail sistemi vasıtasıyla izmit bakıcı seçeneklerini değerlendirebilir. Her türlü ihtiyacın profesyonel bazda karşılanması için sertifikalı bakıcılar çalıştırılmaktadır. Güler yüzlü, titiz ve deneyimli bakıcılar mesai saatlerinde çalışabildiği gibi evlerde kalıcı olarak da hizmet vermektedir. İzmit Bakıcı Bebek ve Çocuk Bakıcıları 0-3 yaş aralığındaki bebekler için izmit bakıcı seçenekleri değerlendirilebilir. Alt değiştirme,…

Yaşlılıkta Beslenme

Dünya sağlık örgütüne göre; 45-59 yaş arası orta yaş, 60-74 yaş arası yaşlılık, 75-89 yaş arası ileri yaşlılık, 90 ve üzeri yaşlar ihtiyarlık olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde gelişmemiş ülkelerde ortalama yaşam süresi 48 yıl iken, Japonya’da 80 yıldır ama bilim adamlarına göre insanlar 150 yıl yaşayabilirler. Bunu başarabilmek için yeterli ve dengeli beslenmek, fiziksel aktivite ve…

Kocaelide Yaşlı Bireyin Bakımı

Kocaelide Yaşlı Bireyin Bakımı

Gelişmekte olan ülkelerde, çoğunlukla, gereksinimi olanlara bakım, aileler ya da toplum tarafından sağlanmaktadır. Aileler ve toplum yaşlı bireylerin koruma, bakım, destek ve tedavisinde anahtar rol oynamaktadır. Aile yaşlı bireye yönelik; – Psikolojik destek, – İyi bir gözlem, – Fiziksel yardım, – Herhangi bir hastalık durumunda tedavi planının takibi, – Gerektiğinde yardım çağırmak gibi evde bakımda…

Kocaelide Kurumsal Yaşlı Bakım Hizmeti

Kurumsal Yaşlı Bakım Hizmeti Yaşlının Ailesi Dışında Bakım Biçimi Dünya genelinde ağır somatik ve psişik sorunları olan yaşlılara rehabilitasyon ve tıbbi refakat olanağı bulunan sağlık kuruluşu özelliği taşıyan bakımevlerinde, sosyal ve psikolojik açıdan yalnızlık ve güvenlik gereksinimi duyduğundan tek başına yaşam sürdüremeyen, sürekli bakıma gereksinim duyan yaşlılara da huzurevlerinde hizmet verilmektedir. Kurumsal Bakım Hizmeti Alan…

Yaşlı Bakımı Özen İster

Yaşlı Bakımı Özen İster Gerileme ve kayıpların oluştuğu, insanın kişiliği ve kendini algılayışında değişikliklerin oluştuğu yaşlılık dönemindeki birey; – Özgüveni, uyum yeteneği ve üretkenliği azaldığı, – Uyaranlara yanıtı geciktiği, – Belleği zayıfladığı, – Bunaltısı arttığı, – Uyku kalitesi düştüğü, – Değer kaybına uğradığı, – Statüsü değiştiği, – Eş – akran kaybı karamsarlığa yol açtığı, –…