Kocaeli sağlık baım hizmetleri

Yaşlı Bakım Hizmeti;

Yaşlı insanları, mevcut ilgi alanlarını geliştirmek ya da yeni ilgi alanları oluşturmaları için teşvik etmek önemli. Giyinme, soyunma, banyo, yemek yeme gibi günlük aktiviteleri kişinin mümkün olduğunca kendisinin yapması sağlanmalıdır.
Yaşlının durumuna ve ihtiyaçlarına göre yalnızca gerekli olan durumlarda yardımcı olunmalı. Kendisinin ve evin günlük ihtiyaçlarından doğan aktivitelerin en azından bir kısmına dahil edilmeli, yaşlının fiziksel koşulları elverdiğince ve güvenliğini riske atmadan günlük aktivitelerin kendisi tarafından devam ettirilmesi sağlanmalı.
Yaşlılıkta hafızanın zayıflaması unutkanlığın artmasına sebep olabilir. Yaşlılıkta reflekslerin yavaşlayacağı, hareketlilikte dengenin zayıflayabileceği göz önünde bulundurulmalı, hareketlilik mümkün olduğunca kısıtlanmamalı ancak gereksiz ve tehlike yaratabilecek hareketlerden de kaçınılmalı.
Evde bakım hizmetlerinin geliştiği ülkelerde sağlık profesyonellerinin dışında evde bakıma destek veren ve özellikle yaşlı bakımında da rol üstlenen “Evde Bakım Yardımcılığı” adı altında ayrı bir meslek grubu oluşturulmalı ve bu meslek gurubu farklı seviyelerde eğitim programları ile desteklenmelidir.
Her şeyden önce yaşlılara bakım hizmeti sunulmasındaki amacımız onları kendi kendilerine yeten ve mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini sağlamaktır. Bu hizmetlerin alınması yaşlılar açısından bir hak olduğu kadar, diğerleri açısından da bir görevdir.
Bir toplumun geleceğe güvenle bakması ve sosyal barışın korunmasında hakların korunması ve sorumlulukların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu ilkeden hareket ettiğimizde; yaşlılara kaliteli yaşam olanakları sağlanmak; onların kendilerine yetebilecek düzeye gelmelerine ve problem çözme kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak; kendilerine yetemeyen yaşlıların kişisel ve öz bakım ihtiyaçlarının yanında sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak veya bu ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız.
Bakım hizmetlerinin amaca ulaşabilmesi için de yaşlılara bakım hizmeti sunanların gelişimine destek olabilecek başta ekonomik ve psikolojik olmak üzere eğitim alt yapılarının oluşturulması ve geliştirilmesi gerekir.
Her alanda olduğu gibi bakım hizmetlerinin de sunulmasında görevlilerin dikkate almaları gereken temel ilkeler bulunmaktadır.
Bunları;
1. Yaşlı bakıcısı, bakım yapılan merkez veya alanlarda bütün yaşlıların temel insan haklarını koruma çabasında olmalı; 2. Yaşlı bakıcısı, hiçbir yaşlıya bedensel ve ruhsal olarak yapamayacağı bir görev vermemeli; 3. Yaşlının kendi bedensel ve ruhsal yapılarına uyumlu bir mekan da yaşama haklarının olduğu unutulmamalı; 4. Her yaşlı, bulunduğu ortamda temel hak, özgürlük ve güvenliği hakkına sahip olduğu, özel ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi gerektiği bilinmeli; 5. Bakım merkezlerinde ya da kendi konutunda yaşayan yaşlılar sürekli olarak yasal hakları konusunda bilgilendirilmeli; 6. Hiçbir yaşlı, bakım merkezinde veya konutunda negatif ayrımcılığa tabi tutulmamalı; 7. Kamu makamları veya özel kuruluşlar tarafından yaşlılarla ilgili olarak yapılan bütün bakım işlemlerinde, yaşlıların çıkarlarının en iyi şekilde korunmalı; 8. Yaşlı bakıcıları, yaşlı kişilerin bakım merkezleri ve konutlarda, bağımsızlıklarını, toplumsal ve mesleki hayatla bütünleştirilmelerini ve toplum hayatına katılmalarını sağlamaya yönelik önlemler alınmalı ve bu önlemler doğrultusunda etkinlikler planlanmalıdır.
Yasalarca güvence altına alınmış olan yaşlılık hakları ve özgürlükleri ihlal edilen yaşlılar, yaşadıkları sürece belirtilen şartlara uygun olarak bir mahkemede etkili bir hukuki yola başvurma hakkına sahiptir şeklinde özetleyebiliriz.