Evde Bakımda Verilen Hizmetler

– Evde yatalak durumda olan yaşlı, özürlü, ameliyat olmuş, kaza geçirmiş, kronik hastalığı olan, felçli olan ya da enjeksiyon yapılması gerekli hastaların doktor ve hemşire tarafından belirli aralıklarla evlerinde muayene ve kontrol edilerek yapılması gerekenlerin belirlenmesi.
– Yaşlının evde bakımının sağlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi, doktor tarafından sağlık durumu değerlendirilerek bakım gereksiniminin saptanması, yaşlının bakım planının yapılması, yaşlı bireyin günlük bakımı (banyo, ağız ve diş bakımı, giyinme, yemek hazırlama, yaşlılıkta hareket ve psikolojik destek), tıbbi tedavi, yaşlıya evde bakacak kişinin belirlenip eğitilmesi.
– Toplumda sık görülen erken tanı ve tedavi ile önlenebilecek veya muhtemel komplikasyonların engellenmesiyle yaşam standardı yükseltilebilecek kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımı ve eğitimi.
– Uzun süreli hastaneye bağımlı ya da bir hastane dışı serviste sürekli ziyaret edilmesi gereken bireylere evlerinde hemşirelik hizmeti sağlanması, toplumun inançlarına, göreneklerine, sosyo-ekonomik durumuna ters düşmeyecek yöntemlerin kullanılması, önerilerde bulunulması, sağlık hizmetinin kişilerin meskenlerine kadar götürülmesi.
– Sosyal sorunların sağlığı da etkilediği bilindiğinden, bu tür sorunların çözümünde kişilere yol gösterilmesi ve çözümünün sağlanması. Çocuk bakımı ve ailenin sağlık eğitimi (bakım, beslenme, aşılar vs.).
– Doğum öncesi dönemde anneye gebelik, genel temizlik kuralları, beslenme, bebek bakımı, aile planlaması, hareket, istirahat vb. hakkında gerekli bilgiyi vermek. Bebeğin anne karnında gelişmesini yakından izleyerek gerekli önlemlerin zamanında alınması.
– Uygulamalı ilkyardım eğitimi.
– Önemli sağlık konularını içeren eğitimler, seminerler ve danışmanlık.
Evde Bakıma İhtiyacı Olanlar
– Kendine bakamayan yaşlılar,
– Periyodik olarak kontrol ve izlem gerektiren kronik hastalıkları olan ve diyetlerini, ilaçlarını tam olarak uygulayamayanlar,
– Hastalıkları konusunda yeterince bilgisi olmayanlar ve gelişebilecek kötü durumları önlemeyi düşünenler,
– Ameliyat ve hastane tedavisinden sonra bir an önce eve gitmek isteyen ve bakım gerektiren hastalar,
– Yarası, katateri ve enjeksiyon tedavisi olan hastalar,
– Özürlüler, yatağa bağımlı hastalar,
– Sık sık hastalanıp hastaneye yatmak zorunda kalanlar,
– Hamileler, lohusalar ve bebek bakımı konusunda yardım isteyenler,
– Hastalıklardan korunmak isteyenler,
– Ağrı tedavisi ve kontrolüne ihtiyaç duyan hastalar,
– Beslenme desteğine ihtiyaç duyan hastalar (Gastrostomi, kolostomi olan hastalar vs.).