Kurumsal Yaşlı Bakım Hizmeti

Yaşlının Ailesi Dışında Bakım Biçimi

Dünya genelinde ağır somatik ve psişik sorunları olan yaşlılara rehabilitasyon ve tıbbi refakat olanağı bulunan sağlık kuruluşu özelliği taşıyan bakımevlerinde, sosyal ve psikolojik açıdan yalnızlık ve güvenlik gereksinimi duyduğundan tek başına yaşam sürdüremeyen, sürekli bakıma gereksinim duyan yaşlılara da huzurevlerinde hizmet verilmektedir.
Kurumsal Bakım Hizmeti Alan Yaşlı;
– Yıllarını geçirdiği, kendini güvende ve özgür hissettiği, – Alıştığı, hâkim olduğu, anılarıyla yaşadığı evinden, sevdiklerinden uzaklaştığı, – Çevre denetimini –göreli- yitirdiği huzurevindeki konumunu kabullenemediğinden uyum sorunları yaşadığı,
– Statü kaybına uğradığını düşündüğü, – Ailesinin sevgi ve ilgisinden, bedensel temaslarından yoksun kaldığı, – Öz güveninin azalması dâhil psikolojik sorunlar ve sosyal yoksunluklar yaşadığı, – Vardiya sistemiyle çalışan görevlilerle düzenli ilişki geliştirmekte zorlandığı, – Gereksinimleri fark edilmediği, sorunları çözümlenmediği, – Hizmet aksadığında mutsuz olduğu, – Yoksulluğu nedeniyle kuruma yerleştirilmeyi kabullenmekte zorlandığı, – Ailesi, yakınları ya da toplumun istismar / ihmal ettiği yaşlılarla aynı bina içinde bakılmaktan rahatsız olduğu için sorunlar yaşar ve bazı davranış bozuklukları gösterir.
Yatılı kurumsal bakımı tercih eden yaşlı ya da yakınları karar verme sürecinde uygun bir huzurevi ararken;
– Resmi kuruluş onaylı olması, – Bina fiziksel konumunun amaca uygunluğu, – Sağlık kurumlarına yakınlığı, – Yaşlı odası donanımının amaca uygunluğu, – Personelin nitelik ve niceliği, – Yaşlılara gösterilen özenin fark edilebilirliği, – Süresiz tıbbi bakım ve gözetim olanağı, – Uygun hijyen koşulları, – Gürültüsüz bir ortam olması, – Gece nöbetçi sağlık elemanı bulunması, – Banyo, kapı, pencere ve bahçenin güvenli olması, – Tefrişte toz, kir tutmayan ve kolay temizlenen mefruşata yer verilmesi, – Fiziksel destek araçları bulunması, – Aylık aktivite programları olması, – Yemek listelerinin diyetisyen tarafından hazırlanması, – Doktor, ambulans ve hastane bağlantısı olması, – Tıbbi donanım (oksijen tüpü, aspiratör, havalı yatak vb.) bulunması, – Bahçe ve uğraşı odaları olması, – Islak zeminlerde ve koridorlarda tutamak bulunmasına dikkat etmelidir.