Kartepe hasta bakıcı ekibi;

Kartepe hasta bakıcı ekibi; tedavisine evde devam edilmesi gereken hastalara sunduğu imkanlar ile konforlu bir iyileşme süreci vadediyor!

Öyle ki evde hastalık dönemi geçirmek, hastayı olduğu gibi aileyi de zorlu bir sürece taabi tutuyor. Kısıtlı hareket eden hastalardan yatağa bağımlı yaşayan hastalara, yeni doğum yapmış annelerden cerrahi operasyon geçirmiş bireylere kadar pek çok hasta grubu, evde hasta bakıcı hizmetlerinden yararlanarak süreci daha kolay hale getiriyor.

Zorlu geçen iyileşme döneminde alınan evde bakım hizmeti sayesinde kişinin daha çabuk iyileşmesi veya hastalığın türüne göre sosyal hayata kazandırılmaya çalışılmasına yönelik terapiler uygulanmaktadır. Eksiksiz bir tecrübeyle yapılan bakım ve tedavinin hastayı daha çabuk iyileştireceği ise şüphesizdir. Bu sebeple evde hasta bakıcı elemanlarından yardım almak hastaya hem moral verir hem de daha çabuk ve sağlıklı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

Günümüzde evde bakım hizmetlerine duyulan ihtiyaç, hasta bakıcılara olan talebi de beraberinde getirmiştir. Kartepe hasta bakıcı elemanları bu anlamda yılların verdiği tecrübe, birikim ve eğitim ile insanların ihtiyaçlarını en yetkin şekilde karşılamayı başarmıştır. Hastanın sağlığını ve rahatlığını ön planda tutan hasta bakıcılar; sadece tedavi değil aynı zamanda hastaların tüm kişisel bakım ve işlerini de yaparak sürecin daha kaliteli geçmesine olanak tanımışlardır.

Tüm bu hizmetler; hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar olup olumlu geri dönüşler ile sonuçlanmaktadır. Evde hasta bakımı programı kapsamında atılan adımlar ile tek başına iyileşmesi mümkün olmayan hasta ve yaşlıların takibi yapılmaktadır. Hekim yönlendirmesi ile evlere belirli gün ve saatlerde giden hasta bakıcılar, hastaların tedavi, bakım ve diğer tüm ihtiyaçlarını gidermektedirler.

Evde Bakım Hizmeti Nedir?

Hasta bakıcılar ile yürütülen evde bakım hizmeti; engelli, yaşlı, yatağa bağımlı, ameliyat geçirmiş veya kronik bir hastalığı olan bireylerin tedavilerine yardımcı olmak amacıyla yürütülen bir evde bakım modelidir. İyileşme döneminde olan hastalar için süreç daha kaliteli ve rahat bir hal alırken fizyolojik, psikolojik ve tıbbi bakım uygulamalarıyla hastalar, sosyal hayata daha rahat uyum sağlamaktadırlar.

Farklı amaçlara göre verilen evde bakım hizmeti; hastayı tedavi etme, rehabilite etme, tanı koyma, hastalık sürecini kontrol etme gibi sebepler ile verilmektedir. Engellilik veya yaşlılık durumları için de uzun süreli (yatılı) olarak hizmet almak mümkündür. Evde bakım hizmeti kapsamında yer alan bazı durumlar ise şu şekildedir:

 • Yaşlı ve engelli bakımı
 • Yeni doğan bebek bakımı
 • Ameliyat sonrası yara bakımı
 • Pansuman yapma
 • Check-up yapma
 • Enjeksiyon uygulaması

Bunlara ilaveten hastanın günlük bakımını yapma ve hasta yakınlarına destek olmak için de Kartepe hasta bakıcı desteği alınabilir. Özellikle yaşlılık döneminde görülen bunama, alzheimer gibi hastalıklarda hasta yakınının tek başına zorlandığı bilinmektedir. Evde bakım hizmetinin sunduğu avantajlar ile yalnızca hastaya değil aile bireylerine de büyük destek verilmektedir. Genel olarak bakıldığında; evde bakım hizmetlerinin amacı, daha kaliteli bir yaşama alanı oluşturmak denebilir.

Kartepe Hasta Bakıcı İle Evde Hasta Bakımı

Evde hasta bakımı, bireylerin ihtiyaçlarına göre farklılık içeren hususlardan oluşur. Temel olarak hasta bireyin gereksinimlerinin evde karşılanması ilkesine dayanan hizmette, sağlık ve bakım bir arada uygulanır.

Ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşlı birey sayısındaki artış, teknolojinin ilerlemesiyle sağlık malzemelerinin evlere kurulmasına olanak tanınması, hastanede geçen yatış süresindeki kısalma evde hasta bakımına olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu kapsamda faaliyet gösteren firmamız Kartepe hasta bakıcı çalışanları ile talepleri en iyi şekilde karşılamaktadır.

Evde Bakım Hizmetlerinin Faydaları Nelerdir?

Evde bakım hizmetleri; pek çok avantajı bünyesinde barındırmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere kişinin kendi evinde bir bakım uygulanacağı anlamını taşır. Haftanın belirli günleri, ayda bir veya yatılı olarak gelen Kartepe hasta bakıcı elemanları, evde daha yoğun ve etkili bir bakım şansını hastaya sunarak iyileşmesine destek olmaktadır.

Evde bakım desteği alacak kişinin en büyük avantajlarından birisi, kendi konfor alanından çıkmamasıdır. Özellikle yaşlı hastalar ve yeni doğum yapmış hastalar için bu durum büyük önem taşır.

Kişiselleştirilmiş bakım ise sunulan bir diğer önemli faydasıdır. Kişi, hastalık halindeyken kendi kişisel bakımını yeterince yapamayabilir. Sağlığı olumsuz yönde etkileyen bu durum çoğu zaman zihinsel rahatsızlığı olan hastalar için endişe verici bir hal almaktadır. Hizmetten faydalananlar ise kişiselleştirilmiş bakım şansı ile bakımlarını ertelemek zorunda kalmazlar.

Aile ve diğer tanıdıkların da dahil olabileceği evde bakım programı, daha fazla bağımsızlık kazanmayı ve geleceğe umutla bakmayı sağlar. Kendi ev alanından çıkmadan da ilerleyebilecek olması ise hastayı stresten uzak tutarak tedavisine katkı sağlamaktadır. Yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler bırakan hizmette, hastanede enfeksiyon kapma riski yüksen iken evde en aza iner.

Kartepe hasta bakıcı elemanları ile hastane masrafları da önemli oranda azalmaktadır. Tedavisi hastanede devam eden hastalar için sağlık harcamaları yüksek orandayken, evde alınan hizmet de daha düşük maliyetlidir. Buda maddi kaygılar çeken bireyler adına önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Evde hasta bakımı kapsamında yapılan tüm hizmetlerden hasta kadar hasta yakını da faydalanmaktadır. Yatağa bağımlı, yaşlı veya engelli hastaların bakımı, aileleri için bazen zor bir hal  alabilmektedir. Tek başına hastanın bakımını yapmakta zorlanan aile bireyi için destek almak, özellikle psikolojik açıdan fayda sağlayabilir.

Hasta Bakıcı Nedir?| Kartepe Hasta Bakıcı

Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle kendi kişisel bakımını yapamayan kişiler ve henüz tedavisi bitmeyen hastalar ile ilgilenen sağlık çalışanlarına hasta bakıcı denir. Hasta bakıcılar ev, devlet hastanesi, özel hastane, huzur evi gibi birçok alanda hizmet verebilirler.

Üniversitelerin hasta ve yaşlı bakımı bölümünden, meslek liseleri ve teknik meslek liselerinin hasta ve yaşlı bakıcılığı bölümünden mezun olan kişiler hasta bakıcılığı yapabilir. Bu alanlardan mezun olmayanlar için açılmış olan kurslar ile de eğitim alarak sertifikaya sahip olabilir ve farklı alanlarda çalışma şansı yakalayabilirsiniz.

Hasta bakıcılığı son derece dikkat ve sabır gerektiren bir iştir. Hastanın banyo yaptırılmasından tedavisinin takibine kadar ilgilenmesi gereken hasta bakıcıların, birçok eğitimi almış olması gerekir. Bu eğitimlerin başlıcaları şu şekildedir:

 • Yaşlı-hasta beslenmesi
 • Temel ilk yardım bilgisi
 • Temel ilaç bilgisi
 • Rehabilitasyon ve yaşlı iletişimi
 • Anatomi bilgisi
 • Bilgisayar kullanma ve doküman hazırlayabilme

Bu bilgiler ile hastaya refakat eden hasta bakıcılar, birtakım görev ve sorumluluklar ile çalışmaktadırlar. Farklı birçok sebepten Kartepe hasta bakıcı talebinde bulunan hastalar, evlerinde aldıkları hizmet sayesinde sosyal hayata daha çabuk kazandırılmaktadır. Bu hizmetten faydalananlar ise genel olarak şu şekildedir:

 • Ameliyat sonrası bakıma ihtiyaç duyan hastalar
 • Engelli hastalar
 • Yatağa bağımlı, hareket kısıtlığı olan hastalar
 • Travmatoloji hastaları
 • Ortopedi hastaları
 • Kalp hastaları
 • İleri derece kanser hastaları
 • Diyabet ve tansiyon hastaları
 • Nörolojik hastalığa sahip bireyler
 • İhtiyaçlarını gideremeyecek kadar yaşlı bireyler
 • Doğum yapmış kişiler
 • Felçli kişiler
 • Tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kişiler(yara bakımı, enjeksiyon, laboratuvar tetkikleri vb.)
 • Solunum cihazına bağlı yaşayan hastalar

Şeklinde çoğunluğu oluşturan gruplar sıralanabilir. Hastalığın türüne ve durumuna göre evlerde yapılan hasta bakımı , ekip çalışması ile gerçekleşmektedir. Hasta bakıcı, hastanın iyileşmesine yardımcı olurken aynı zamanda hastaneye bildirdiği raporlar ile takibinin hekim tarafından yapılmasını da sağlar.

Hasta Bakıcının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hasta bakıcılar; hastaya refakat ederken birçok sorumluluğu ve görevi yerine getirmek zorundadırlar. Dikkatle ve sabırla yerine getirilmesi gereken bu görevler, hastanın ve hasta yakınlarının sağlığı içindir.

Hasta bakıcının görevleri; hastanın yaşına, hastalığına ve bakım taleplerine göre değişiklik göstermektedir. Hangi saatlerde yapılacağı ise hastanın sağlık durumuna göre belirlenmektedir. Hasta bakıcının başlıca görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

 • Hastanın; tansiyon, ateş, nabız, solunum gibi değerlerini günlük olarak ölçmek ve not almak
 • Takip edilmesi gereken şeker, tansiyon veya bilinen başka bir hastalığı düzenli olarak takip etmek
 • Günlük alınması gereken ilaçların doğru saatte ve doğru dozda alınmasını sağlamak
 • Hareket kısıtlığı olan hastalarda; tuvalet ihtiyacının giderilmesine yardımcı olmak ve hastanın alt temizliği yapmak
 • Hastanın diş, tırnak, saç ve vücut temizliğinin yapılmasına yardımcı olmak
 • Hastalara, yatakta uygun pozisyon sağlanarak rahat etmesini sağlamak. Yatak yarası ve uyuşmaların oluşmaması için hastayı hareket ettimek, yürüyebilecek durumdaysa oda içerisinde yürümesini sağlamakta, hasta bakıcının görevleri arasındadır.
 • Hastaya psikolojik destek vermek
 • Hastanın genel durumunu doktoruna ve hasta yakınlarına bildirmek
 • Gerektiği yerde ilk yardım uygulayabilmek
 • Hasta odasının ve hasta temizliğine dikkat ederek hijyenik bir ortam oluşturmak. Odanın havadar ve temiz olmasını sağlamak
 • Hasta ve hasta yakını ile iletişim halinde olmak

Kartepe hasta bakıcı personelleri bu anlamda görev ve sorumluluklarını bilen, sabırlı, güler yüzlü personellerden oluşmakta olup müşteri memnuniyeti ile yoluna devam etmektedir. Hasta ve hasta yakınlarının isteklerini göz önünde bulunduran personellerimiz; belirlenen saatlerde evinize gelerek hizmet vermektedir.

Hasta Bakıcıda Aranan Özellikler Nelerdir?

Hasta bakıcılık; herkes tarafından yapılamayan son derece zor bir iştir. Bu iş için; özveri, sabır, istek ve dikkat gerekir.

Bakıma ihtiyaç duyan farklı hasta grupları, çoğu zaman daha özel bir bakım ile gelişme kaydetmektedirler. Özellikle yaşı ilerlemiş bireyler, yatağa bağlı ve engelli yaşayan hastalar için durum daha zor bir hal almaktadır. Bu gibi durumlarda ise doktorlar mutlaka bir hasta bakıcıdan destek almayı önermektedir.

Ancak doğru hasta bakıcıyı seçmek göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Böylesine önemli bir konuda iyi bir profile sahip olmayan firmalardan uzak durmak gerekmektedir.

İşini layığıyla yapan Kartepe hasta bakıcı elemanları ise tecrübe ve bilgi birikimleri ile istenilen her yerde hizmetlerine devam etmektedir. Hastaların ihtiyaçlarını sabırla ve dikkatle yerine getiren hasta bakıcıların, bazı özellikler dikkate alınarak seçilmesi, hastanın sağlığı ve hasta yakınlarının hakları açısından önem arz etmektedir.

 • Hasta bakıcı; hastaların bakımını gönülden isteyerek saygı ve sevgi çerçevesinde yapmalıdır.
 • Hastaya karşı sabırlı olmalı, hoş olmayan tavırlardan kesinlikle kaçınmalıdır.
 • Hasta bakıcının deneyimli ve tecrübeli olması, ilerde sorun çıkmaması adına önem taşır
 • Hasta bakıcı bilgili olmalıdır. Pansuman, yara bakımı ve tıbbi malzemeleri kullanacak bilgi birikimine sahip olmalıdır.
 • Kartepe hasta bakıcı; hastanın diğer isteklerini göz önünde bulundurmalıdır.
 • Hoşgörülü ve güler yüzlü olmasının yanı sıra, hasta ile iyi iletişim kurabilme yeteneğine de sahip olmalı, hastayı tanıyabilmelidir
 • Kişisel temizliğine önem vermelidir
 • Deneyimli ve pratik olmalıdır. Acil durumlarda nasıl davranması gerektiğini bilmeli ve ona göre ilk yardım uygulayabilmelidir.

Tedavilerin olumlu sonuçlanması için eğitimli ve tecrübeli hasta bakıcı personellerinden destek almak oluşabilecek sorunları önlemeye ve hastayı rahatlatmaya yardımcı olur. Hastaya yardımcı olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için seçilen hasta bakıcılarda ise belirtilen özelliklerin bulunması şarttır.

İsteklere uygun seçilen bakıcıların profesyonelce yaklaşımları sayesinde hasta geleceğe daha umutlu bakar ve tedavisine daha olumlar yanıtlar verir. İyi bir hasta bakıcı her şeyin bilincinde olarak adımlar atar ve hastanın gereksinimlerini en yetkin şekilde karşılamaya çalışır.

Sadece hastanın fiziksel tedavisi değil ruhsal sağlığı üzerinde de olumlu etkiler bırakan hasta bakıcılar; hastanın motivasyonunu yükseltir ve hayata bakış açısını değiştirir. Bu durum aile bireyleri içinde önemli bir konudur. Zira hasta yakınları da bazen zor durumlarda kalabilmektedirler. Alınan hizmet ile hasta yakınlarına da psikolojik destek sağlanır.