hasta

Evde Bakım Hizmeti

Evde Bakım hizmetiyle; engelli, yaşlı, kronik hastalığı olan veya nekahet dönemindeki Beşiktaş kentlilerinin sosyal yaşama ayak uydurabilmeleri sağlanıyor, bakıma gereksinim duyan bireyin aile bireyleri üzerindeki yükünü hafifletilmeye çalışılıyor, psiko-sosyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri sunuluyor.

Alzheimer Bakımı

Alzheimer en sık görülen bunama nedenidir. İlerlemesi 5-15 yıl süren hastalık, 3 farklı evrede kendini gösterir. Hastalığın evre ve belirtileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

  • I. EVRE
  • II. EVRE
  • III. EVRE

UNUTKANLIK Hafif düzeyde Artar, olayları, kişileri birbirine karıştırır Evrenin başında kısıtlı bellek varken son dönemde bellek sıfırdır. GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİ YERİNE GETİRME Genelde bağımsızdır Gözetim ve desteğe gereksinim vardır Tamamen bağımlıdır. YAKIN AKRABA ve KOMŞULARI TANIMA Yakın akrabaları tanır ancak diğer tanıdıkları karıştırır Yakın akrabaları bile karıştırmaya başlar.

Örneğin; oğluna ya da kzına eşim diyebilir/davranabilir Sadece çok yakın akrabaları sima olarak tanıyabilir, kimliğini bilemez DIŞARIYA ÇIKMA Gözlemci gerektirir Yalnız çıkamaz Yanında iki refakatçi ile güvenli olur. KONUŞMA Normal Sözlü-yazılı dilde bozulma, cümle kuramama, sonunu getirememe başlar Kısa cümleler kullanır, sık sık kelime tekrarı yapar. İDRAR TUTAMAMA Olmaz Bazen sadece gece olabilir Gece-gündüz olur. BESLENME Açlık-tokluk hissi azaldığı için az ya da çok yemek yer Öğün sayısı, içeriği ve yemek yemede desteğe ihtiyaç duyar Tamamen bağımlı. UYKU BOZUKLUKLARI Zaman zaman az ya da çok uyur Gece-gündüz kavramını yitirmeye başlar, gece huzursuzluk ve uykusuzluk yaşar Gece-gündüz düzensiz uyku. BANYO İsteksizdir, her an temiz olduğunu ve gerekmediğini düşünür. Yardımı red eder. Genelde banyo sırasında çok huzursuz olur. Banyonun nedenini ve önemini algılamada güçlük çeker Ne yapıldığını algıyamaz. Korkar, saldırgan ve öfkeli tepki verir. FİZİKİ-SÖZEL SALDIRGANLIK Sıkça sözel saldırı, nadiren fiziksel saldırı yapar Sözel ve fiziki saldırganlık sıklıkla görülür Neye nasıl tepki vereceği belli olmaz. Fiziki saldırı riski hep mevcuttur. EVRE SÜRESİ 4-7 yıl 1-3 yıl 1-3 yıl TAVSİYE EDİLEN DESTEK Evde bakım, gece bakım görevlisi Evde bakım, 24 saat bakım görevlisi Evde bakım, 24 saat hemşire veya kurumsal bakım.

Farklı evrelerde bulunan hastalar ve onlara bakım veren yakınlarına yönelik, ev ziyaretleri şeklinde sunduğumuz hizmetleri aşağıda bulabilirsiniz.

 

  • Hasta yakını için Alzheimer hastalığı: 100 dakika süren ziyaret boyunca, Alzheimer hastalığı konusunda deneyimli hemşire, hastanın kısa bir fiziksel değerlendirmesini yapar ve hasta yakınına Alzheimer hastalığı, hastalığın gidişatı ve hasta üzerindeki etkileri, hasta ile iletişim kurulması ve hasta yakını olarak neler yapılabileceği konusunda bilgi ve eğitim verir. Ziyaret sonucunda, hasta yakını hastalığın değişen evreleriyle birlikte gelişebilecek durumlardan haberdar olacak ve ilerisi için plan yapabilecektir. Dolayısıyla bu ziyaret özellikle erken evrede bulunan hastalar ve yakınları için önerilmektedir.
  • Alzheimer Hastalığı ile yaşam: Alzheimer hastalığı kişinin belirli zihinsel ve fiziksel yeteneklerini etkilemektedir. Hastanın yaşadığı ortamın bu yeni durumuna uygun hale getirilmesi ve bakım veren kişilerin bilgilendirilmeleri, onun hastalığın getirdiği yetersizliklerden en az ölçüde etkilenerek, yaşamını devam etmesini mümkün kılmaktadır. Alzheimer konusunda deneyimli hemşire, evinize yapacağı 100 dakikalık ziyaretle ev ortamı değerlendirme ve düzenleme (ışıklandırma, işaretleme, etiketleme) konularında öneriler sunacak ve hastada gözlemlenmesi gereken acil durumlar konusunda eğitim verecektir. Bu ziyaret özellikle erken ve orta evrede bulunan hastalar ve yakınları için önerilmektedir.
  • Alzheimer hastası risk değerlendirme ziyareti: 100 dakika süren ziyaret sırasında, Alzheimer hastalığı konusunda deneyimli hemşire, önce hastanın fiziksel muayenesini yapar, sonrasında ise sırasıyla zihinsel faaliyetlerini, düşme riski, beslenme riski gibi çeşitli risklerini ölçümler ve hastanın bağımlılık puanını belirler. Hemşire ziyaretinde toplanacak bilgiler doğrultusunda, kurum doktorumuz aileyle temasa geçecek ve bakım alternatifleri konusunda bilgi verecektir. Bu ziyaret özellikle orta ve ileri evrede bulunan hastalar ve yakınları için önerilmektedir.

Yukarıda yer alan ziyaret şeklinde sunulan hizmetler haricinde, deneyimli hemşire ve bakım görevlileri ile 12 ve/veya 24 saatlik nöbetlerle Alzheimer’lı hastaların bakımını sağlamamız mümkün olabilir. Hizmetlerimiz konusunda daha detaylı bilgi almak için 05414904323 no’lu telefondan Bakım Hizmeti Uzmanları’mızla ile görüşebilirsiniz.