Kocaeli sağlık baım hizmetleri

Yatılı Hemşire Hizmetimiz Bulunmaktadır.

Evde Bakım Hemşireliği, ile, dışarı çıkamayan hastalara, evinde bireysel tedavi ve bakım hizmeti sağlanıyor.

Evde Bakım Hemşireliği ile evinde bakıma muhtaç kişilerin tıbbi ve fiziki bakımları gerçekleştiriliyor. Hastayı yaşadığı ortamda değerlendiren, ihtiyaçlarını belirleyen, bireysel tedavi ve bakımı da bu doğrultuda yapılan evde bakım hemşireliği ile hasta ve ailesiyle birebir ilişki içinde sürdürülüyor.

Evde bakım hemşireliğinden yararlanılması için, hastanın gerçekten evde yaşamak zorunda olması veya evden ayrılması için bir yardımcı araç ya da kişinin desteğine ihtiyaç duyması gerekmektedir.

Evde Bakım hizmetleri aşağıda belirtilen bölümlerde sağlanabilir;

– Hemşirelik bakımı – Fizyoterapi – Psikoterapi – Ağrı yönetimi – Diyaliz – Laboratuar – Aile hekimliği – Hekim hizmetleri – Solunum terapisi – Kemoterapi – Metabolik hastalıkların yönetimi – Mobil radyoloji /görüntüleme – Check-up – Bakıcılık hizmetleri

Diğer bakım hizmetleri;

– Oksijen terapi ve izleme – Sıvı tedavisi – Postoperatif bakım – Solunum cihazına bağlı hastalar – Kateter uygulama ve bakım – Stoma bakımı – Yara bakımı – Sağlık ve hasta eğitimi