Aşağıdaki Formdan İş Başvurusunda Bulunabilirsiniz

[contact-form-7 id=”119″ title=”İletişim formu 1″]

Kocaeli Hasta Bakıcı  insan kaynakları yönetiminin hedefi; topluluk vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Kocaeli Hasta Bakıcı  insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan Topluluk’ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Sabancı Topluluğu’nun insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektedir.

Nitelikli İş Gücünü Topluluğa Kazandırma

İnsan Kaynakları yönetimi,

 • nitelikli iş gücünün      çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
 • Topluluğu geleceğe      taşıyacak, Sabancı Topluluğu kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun      nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı,
 • seçme ve işe almada      küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla Topluluğun geleceğe yönelik iş      gücü ihtiyaçlarını karşılamayı

hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

 • Çalışanların sürekli      gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve      fırsatı yaratmak;
 • Yöneticilerin,      çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan      performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık      iletişimi desteklemek;
 • Nitelikli, başarılı,      küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların      gelişimini yönlendirmek

İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

Bu alandaki uygulamalardan biri olan Future Forums, Sabancı Üniversitesi’yle beraber yürütülmektedir. Programın amacı Sabancı Topluluğu’nun sürdürülebilir büyüme hedefini destekleyecek pazar ve müşteri odaklı bakış açısını her faaliyetin odağına yerleştirerek, sektör ve pazar sınırlarının ötesinde düşünmeyi sağlayacak bir zihinsel dönüşümü desteklemektir. 2011 yılı içinde altı şirket , 32 çalışanla bu programa katılmıştır.

Ayrıca Kocaeli Hasta Bakıcı liderlerini geliştirmek için yürütülen SALT programı, yaklaşık sekiz yıldır uygulanmaktadır ve bu programa 162 yönetici katılmıştır.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması;

Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve Topluluğun bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi;

Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

Toplam Ödül Yönetimi

 • Nitelikli iş gücünü      Topluluğa çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül      yönetimi uygulamaları sunmak;
 • Çalışanların kendi iş      sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek;
 • Çalışanların katkısını,      başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek;
 • Çalışanları taşıdıkları      sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda      ödüllendirmek

İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

 • Katılımcı, paylaşımcı,      şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün      oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak;
 • Çalışanların öneri ve      beklentilerini dikkate almak;
 • Bağlılığı güçlendirici      yaklaşımları sürekli geliştirmek;
 • Güvenli, sağlıklı, etik      değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan      bir iş ortamı sağlamak

İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

Bu alandaki uygulamalardan biri olan Sabancı Altın Yaka Ödül programı ile Topluluk için kritik olan konuların tüm çalışanlara iletişiminin yapılması, en iyi uygulamaların öne çıkarılarak takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi öncelikli hedefler olarak belirlenmiştir.

2011 ödülleri için İnovasyon Kategorisi’nde 23 proje, Verimlilik Kategorisi’nde 21 proje ve Sinerji Kategorisi’nde 17 proje başvurusu olmuştur.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment