Kocaelide Yaşlı Bireyin Bakımı

Kocaelide Yaşlı Bireyin Bakımı

Gelişmekte olan ülkelerde, çoğunlukla, gereksinimi olanlara bakım, aileler ya da toplum tarafından sağlanmaktadır. Aileler ve toplum yaşlı bireylerin koruma, bakım, destek ve tedavisinde anahtar rol oynamaktadır. Aile yaşlı bireye yönelik; – Psikolojik destek, – İyi bir gözlem, – Fiziksel yardım, – Herhangi bir hastalık durumunda tedavi planının takibi, – Gerektiğinde yardım çağırmak gibi evde bakımda…